Galicea Mare
Galicea Mare

Construită în 1915 după un proiect francez – iniţiat în anul anterior cu plantarea unei vii de 15ha cu soiuri predominant autohtone, altoite în pepinierele casei Ştirbeicrama Galicea Mare a aparţinut boierilor Bibescu-Ştirbei, alimentînd cu vinuri nobile olteneşti vestitele pivniţe bucureştene ale vechii familii. După naţionalizare, crama a făcut parte din patriomiul IAS Giubega, intrînd apoi, după anii 90, într-un proces rapid de degradare tipic perioadei post-comuniste. Retehnologizarea a început în 2004 cu achiziţionarea unei prese pneumatice Vaslin-Bucher şi a unui filtru aluvionar, iar în 2009 crama a fost dotată cu primele cisterne de inox, precum şi cu întreaga instalaţie de răcire necesară prelucrării la temperatură controlată a vinurilor.

Vechea clădire a cramei, de un farmec aparte însă purtînd însemnele vitregiilor istoriei noastre recente, urmează să fie recondiţionată în perioada imediat următoare pentru a putea fi reintrodusă, aşa cum merită cu prisosinţă, în circuitul turistic al vinurilor şi podgoriilor de renume ale Olteniei.

  • Țara
  • Regiune
  • Podgorie
  • Soi
  • Culoare